Canxi và tầm quan trọng với hệ xương

Canxi - Nước khoáng thiên nhiên

Trong cơ thể con người, 99% lượng Canxi tập trung ở xương. Khi chế độ ăn uống hằng ngày không cung cấp đủ, Canxi sẽ được chuyển từ xương vào máu để duy trì nồng độ Canxi hằng định trong máu, do đó xương sẽ bị thưa và yếu đi. Nhưng ở nước ta, việc hiểu biết về tầm quan trọng của Canxi vẫn chưa được nhiều người quan tâm đúng mức.